Εμπορικό Κέντρο "Φοίνικες" 

 

ενεργές επιχειρήσεις...

Wash & Go laundry servicesWash & Go laundry services

Wash & Go

Zeus Rent a CarZeus Rent a Car

Zeus car rental

επισκευές ταπετσαριών επισκευές ταπετσαριών

Ταπετσαρίες 

Μαρουλάκης & Υιός

Filoxeneia - Scoops
Restaurant & Ice CreamFiloxeneia - Scoops Restaurant & Ice Cream

Filoxeneia - Scoops

Restaurant - Cafe

Cactus RestaurantCactus Restaurant

Cactus Mexican Restaurant

  

 

Unicad - Υπηρεσίες & Εμπορία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

Filoxeneia - Paros

rent a boat 

 Paros Bike Rentals

 

 Natural Care ParapharmacyNatural Care Parapharmacy

Ginger Bay Patelis Natural Care Parapharmacy  

 

    

"Foinikes" fests

Καταχώρηση 2015/02/12

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

-οι χώροι του κέντρου Φοίνικες διατίθενται χωρίς χρέωση, αλλά με συλλογική εργασία για έκθέσεις καλιτεχνών.

όσοι καλιτέχνες ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στην δημιουργία και καθιέρωση εκδηλώσεων Kαλών Tεχνών, στις πλατείες του εμπορικού κέντρου, ενδεικτικά γλύπτες, ζωγράφοι, φωτογράφοι, μουσικοί κ.α. για την καλοκαιρινή σεζόν 2015 παρακαλώ ας επικοινωνήσουν με τους
 
Κωνσταντίνος  6982061284 - vato.85@hotmail.com
Τάκης 6979727616 - e-mail  tkleopas@gmail.com


σκοπός είναι να θεμελιωθούν εκδηλώσεις, γιορτές Καλών Τεχνών στο κέντρο, 1-2-3 ημερών, σε ετήσια, μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση, με απώτερο σκοπό την προβολή και ανάπτυξή του κέντρου.

φωτογραφίες από το 2013 Art Event στο κέντρο


Εκδηλώσεις του εμπορικού κέντρου ΦοίνικεςΕκδηλώσεις του εμπορικού κέντρου Φοίνικες
FREE EXTERIOR SPACES PROVIDED FOR ARTISTIC EXHIBITIONS

-the spaces of center Foinikes are provided free of charge, but with teamwork for artistic exhibitions.

all artists that are interested to help in the creation and establishment of Fine Art festivities, on the plazas of the center, indicative: sculptors, painters, photographers, musicians, etc. for the summer season 2015 please contact with

Konstantinos 6982061284 - vato.85@hotmail.com
Takis 6979727616 - tkleopas@gmail.com


our aim is to establish 1-2-3day Fine Arts festivities & celebrations on the center, in a yearly, monthly or weekly basis, with further goal the promotion and development of the center.

pictures from 2013 Art Event at the center

 

Foinikes FestivitiesFoinikes Festivities

 

Freie Räume für künstlerische AUSSTELLUNGEN

- die Räume des Zentrums Foinikes werden kostenlos zur Verfügung gestellt, jedoch mit Teamwork für künstlerische Veranstaltungen.

Alle Künstler, die daran interessiert sind zu helfen in die Schaffung und Einrichtung von Fine Art feiern, auf den Plätzen des Zentrums, eine indikative Aufteilung: Bildhauer, Maler, Fotografen, Musiker, etc. für die Sommer Saison 2015 wenden Sie sich bitte an mit

Konstantinos 6982061284 - vato.85@hotmail.com
Takis 6979727616 - tkleopas@gmail.com


unser Ziel ist es, eine 1-2 -3Tag Bildende Kunst Feste & Feiern in der Mitte, in einem jährlich, monatlich oder wöchentlich, mit weiteren Ziel der Förderung und Entwicklung des Zentrums.

Bilder aus 2013 Art Event in der Foinikes Zentrums 

Foinikes Zentrum FestivalFoinikes Zentrum Festival

 

 

EXTÉRIEUR GRATUIT espaces prévus pour expositions artistiques

-les espaces du centre Foinikes sont fournis gratuitement, mais avec le travail d'équipe pour expositions artistiques.

tous les artistes qui sont intéressés à aider à la création et à la mise en place des beaux-arts festivités, sur les places du centre, à titre indicatif : sculpteurs, peintres, photographes, musiciens, etc. pour la saison d'été 2015 veuillez contacter avec

Konstantinos 6982061284 - vato.85@hotmail.com
Takis 6979727616 - tkleopas@gmail.com

notre objectif est d'établir 1-2 -3jour Fine Arts festivités & célébrations sur le centre, dans le cadre annuel, mensuel ou hebdomadaire, avec également pour objectif la promotion et le développement du centre.

les photos de 2013 Événement artistique au centre  Foinikes

 

Foinikes EvenementFoinikes Evenement

 

 

LIBERA GLI SPAZI ESTERNI PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE

- gli spazi del centro Foinikes sono forniti a titolo gratuito, ma con la squadra per mostre artistiche.

tutti gli artisti che sono interessati a contribuire alla creazione e alla realizzazione di opere d'arte feste, per le piazze del centro, indicativo: scultori, pittori, fotografi, musicisti, ecc. per la stagione estiva entro il 2015 si prega di contattare con

Konstantinos 6982061284 - vato.85@hotmail.com
Takis 6979727616 - tkleopas@gmail.com

il nostro scopo è quello di stabilire 1 -2-3giorno Belle Arti feste & celebrazioni al centro, in una cadenza annuale, mensile o settimanale, con l'ulteriore obiettivo, la promozione e lo sviluppo del centro Foinikes.

le foto dal 2013 Arte al centro Foinikes

Περισσότερα

Καλοκαίρι 2015

Καταχώρηση 2015/02/12

Σιγά σιγά οι συνεργάτες μας ξεκινούν τις εργασίες για την σεζόν που ακολουθεί συνεχίζοντας τις  

προσπάθειες καλλωπισμού και συντήρησης κτιρίων και εξωτερικών χώρων.

 

 

please leave nothing but your footprints
please leave nothing but your footprints

all you need is a pint of imaginationall you need is a pint of imaginationthe fountain of joythe fountain of joy

Περισσότερα

Περίοδος Καλοκαιριού 2013

Καταχώρηση 2013/05/20

Σας ενημερώνουμε πως ήδη οι πρώτες καλοκαιρινές επιχειρήσεις άνοιξαν και μαζί με αυτές που διατηρούνται ανοιχτές όλο τον χρόνο προσελκύουν περισσότερους ενδιαφερόμενους στις επιχειρήσεις μας.
Η περιοχή Λειβάδια της Πάρου προβάρει τα καλοκαιρινά της!

Περισσότερα